تاریخ : يکشنبه 18 اسفند 1398
کد 2

جلسه تقدیر از فعالین علمی ، هنری و فرهنگی دانشگاه

جلسه تقدیر از فعالین علمی ، هنری و فرهنگی دانشگاه ( اعضای شورای صنفی ، انجمن های علمی و دبیران کانون ها فرهنگی هنری ) بهمن 98
  

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35539203-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.