مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری :

حجت الاسلام والمسلمین علی خدیوی 

شماره تماس : 04135419714

داخلی : 420
 


مدیر اجرایی دفترنهاد : 

آقای حسین فرزین نیا 

شماره تماس : 04135419714

داخلی : 407 


کارشناس دانشگاه در دفتر نهاد : 

آقای میر ابوالفضل حسینی اصل 

شماره تماس : 04135419714

داخلی : 420  


کارشناس مذهبی و فرهنگی و مسوول سایت نهاد : 

حجت الاسلام والمسلمین علی الهی منش 

شماره تماس : 04135419714 

داخلی : 420 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35539203-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.